Dora z rabínova

Jarní svod 2013
Zkoušky vloh - I.cena
Podzimní zkoušky - I. cena