Hon Šilheřovice

20.12.2010 19:59

Dnešek jsme strávili v šilheřovické bažantnici. Bylo sice naplánováno cca 800 bažantů, ale střelců byla spousta, a tak se stihlo odstřílet během tří lečí. Rikouš si opět perfekně zadohledával a popřinášel, povystavoval a trochu i zalovil křídlované bažanty. Na výřad jsme došli poměrně brzy, asi kolem 13hod. Což však pro mne bylo nepříjemné, že po tradiční ceremonii (poděkování honcům a psovodům a zavěrečného troubení trubačů) jsem byla pokárána za Rikoušův zpěvácký výkon při troubení. Ricky totiž při troubení vyje, což je většinou pokládáno za vítané myslivecké a kynologické zpestření. A tak mne překvapilo nařízení pana Holáně, že příště máme opustit výřad.

Vzhledem k tomu, že se do konce roku již do bažantnice nedostanu, tak jsme tímto honem ukončili letošní loveckou sezónu.